Dobrowolne ubezpieczenie na życie - III filar 
  • Ubezpieczenie w ramach III filaru jest nieobowiązkowe, oparte na systemie kapitałowym. Można wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które uzupełni wypłacaną w przyszłości emeryturę. Zaletą III filaru jest własny, dowolny termin rozpoczęcia oszczędzania i indywidualny wybór wysokości składki. Wpłacający sam określa warunki wypłaty świadczenia. W ramach III filaru można wykupić indywidualne ubezpieczenie na życie. Dzięki dodatkowej emeryturze z III filaru można znacznie powiększyć swoje przyszłe przychody.
  Ochrona i gromadzenie kapitału dla Dziecka
  • Jeśli pragniecie Państwo systematycznie gromadzić pieniądze na start dziecka w dorosłe życie, edukację, mieszkanie, samochód lub inny dowolny cel i jednocześnie zabezpieczyć się przed niemożnością dalszego opłacania składek - wybierzcie jedną z polis, które umożliwią Wam realizację tego zamierzenia.
  Ubezpieczenie leczenia szpitalnego "Na Zdrowie"
  • To unikatowy produkt, który pozwala uzyskać świadczenie finansowe w 1850 przypadkach hospitalizacji. Zapewnia Ubezpieczonemu - w trudnym okresie - rekompensatę utraconych zarobków, dzięki czemu powrót do zdrowia jest mniej kosztowny. Umożliwia także skorzystanie z odpłatnych, świadczonych przez podmioty prywatne, usług medycznych.
  Ubezpieczenia dla firm
  • Ubezpieczenia firm są obecnie stałym elementem działalności gospodarczej większości przedsiębiorstw. Obejmują ochroną majątek firmy, możliwość utraty zysku, odpowiedzialność wobec osób trzecich bądź kontrahentów, oraz ochronę od zagrożeń ogniowych.
  Ubezpieczenie wspólników
  • Wspólnicy, zarówno spółek cywilnych jak i kodeksu handlowego, muszą sobie uświadomić problemy, które ich czekają w przypadku śmierci jednego z nich. Aby im zapobiec należy opracować plan zabezpieczenia wspólników specjalną polisą.
  Ubezpieczenia mieszkania i domu
  • Jeśli boicie się narazić swój majątek na straty, skorzystajcie z polisy, która zabezpieczy Wasz majątek na wypadek 19 nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: pożar, powódź, przepięcia, huragan, zalanie, kradzież i inne.
  Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • Jeśli boicie się kalectwa i uszczerbków na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego zdarzenia, lub niezdolności do pracy, pomyślcie o specjalnej polisie.
link do avivy

Zadzwoń

 

tel.502254455
lub wyslij sms

 

Oddzwonię !!!